0800.888.666           office@recolamp.ro
           

Legislatie

Actele normative care stau la baza gestionarii deseurilor provenite din echipamente electrice si electronice sunt urmatoarele:

 • Directiva 2012/19/CE privind deseurile provenite din echipamente electrice si electronice publicata in 24 iulie 2012. 
 • OUG 5-2015
 • Ordinele subsecvente sunt urmatoarele:
  • Ordinul nr. 1223/715/2005 privind procedura de înregistrare a producătorilor, modul de evidenţă şi de raportare a datelor privind echipamentele electrice şi electronice şi deşeurile provenite din echipamente electrice şi electronice, modificat şi completat prin Ordinul nr. 706/1667/2007;
  • Ordinul 1494/2016 privind aprobarea procedurii şi a criteriilor de evaluare şi de autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, de reutilizare, de reciclare şi de valorificare a deşeurilor provenite din echipamente electrice şi electronice, modificat şi completat prin O.M. nr. 820/1269/2006 şi O.M. nr. 910/1704/2007;
  • Ordinul 901/2005 privind aprobarea măsurilor specifice pentru colectarea deşeurilor provenite din echipamente electrice şi electronice care prezintă riscuri prin contaminare pentru securitatea şi sănătatea personalului din punctele de colectare;
  • Ordinul 556/2006 privind marcajul specific aplicat echipamentelor electrice şi electronice introduse pe piaţă după data de 31 decembrie 2006;
  • Ordinul 1441/2011 privind stabilirea metodologiei de constituire si de gestionare a garantiei financiare pentru producatorii de echipamente electrice si electronice;
 • Directiva nr. 2002/95/CE privind restricţionarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice a fost transpusa prin HG nr. 992 /2005 privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice, modificată prin HG nr. 816/2006.
 • Anexa la HG a fost completată prin Ordinul nr. 1226/1771/2007.

 

Legislatie suplimentara

 • Legea nr. 167/2010 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2010 privind modificarea art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu;
 • Legea 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor din institutiile publice;
 • Legea 211/2011 privind regimul deseurilor;
 • Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 210/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului.
 • HG 322/2013 transpune noua Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice. Conform prevederilor HG 322/2013, vechiul HG care transpunea directiva 2005/95/UE, respectiv HG 992/2005, a fost abrogat.

Copyright © 2017 Recolamp. Toate drepturile rezervate. - Mentenanță oferită de IP Expert Solution SRL