Colectare și Reciclare - Recolamp

Materii prime dintr-un bec

Recolamp susține păstrarea resurselor naturale, prin reducerea volumului de deșeuri provenite din echipamentele de iluminat.Anumite echipamente de lumină conțin mercur, un element chimic toxic și dăunător care poate crea probleme de mediu dacă este depozitat în mod necorespunzător. De aceea, aceste echipamente nu trebuie aruncate la gunoi, ci colectate și reciclate în mod corespunzător.

Circuit de colectare selectivă și reciclare

01.

Colectarea selectivă în puncte special amenajate.

02.

Partenerii Recolamp ridică și transportă deșeurile din echipamente de iluminat la fabricile de reciclare.

03.

Fabricile de reciclare tratează și reciclează echipamentele de iluminat uzate în condiții de siguranță pentru mediu și pentru sănătatea populației.

Colectori și Reciclatori

Recolamp deține contracte încheiate cu peste 70 de companii specializate pe diferite etape ale administrării deșeurilor. Pentru a facilita gestionarea zonelor de colectare, precum și a comenzilor de ridicare a deșeurilor provenite din echipamente de iluminat, Recolamp a dezvoltat o aplicație online de ridicare a deșeurilor.

Reciclarea deșeurilor se realizează în mod diferențiat, în funcție de categorie, după cum urmează:

Deșeurile din categoria 5.b și 5.c sunt transportate în România-GreenLamp unde se efectuează tratarea acestora în mod diferențiat. Deșeurile din categoria 5.b sunt prelucrate pe un utilaj MRT de tip “end-cut” care asigură îndepărtarea elementelor metalice ale tuburilor fluorescente, extragerea pulberii luminiscențe (prin jet de aer în atmosferă controlată) și separarea sticlei care este măcinată și reintrodusă în circuitul de producție al tuburilor fluorescente noi. în cazul deșeurilor din categoria 5.c, carcasă de plastic se separă de elementele de sticlă și de elementele de electronică.

Deșeurile din categoria 5.a, 5.d și 5.e sunt prelucrate manual, prin separarea elementelor de sticlă, de metal și de plastic. Elementele de metal sunt predate către S.C. Remat Mureș S.A. și către Metal Ker din Ungaria în vederea valorificării, iar sticlă, către S.C. Omega Prodcom S.R.L. Tarnaveni.