Legislatie - Recolamp

Actele normative care stau la baza gestionarii deseurilor provenite din echipamente electrice si electronice sunt urmatoarele:

Legislatie europeana/ Gestionare DEEE

Legislatia nationala /Gestionare DEEE

 • OUG 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice
 • OM 1494/2016 privind aprobarea procedurii şi a criteriilor de evaluare şi de autorizare a organizaţiilor colective în vederea preluării responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, de reutilizare, de reciclare şi de valorificare a deşeurilor provenite din echipamente electrice şi electronice, cu modificarile si completarile ulterioare
 • OM 1441/2011 privind stabilirea metodologiei de constituire si de gestionare a garantiei financiare pentru producatorii de echipamente electrice si electronice;
 • OM 269/2019 privind aprobarea Procedurii pentru stabilirea înregistrării, raportării, frecvenţei de raportare către Registrul naţional al producătorilor, precum şi a modului de evidenţă şi de raportare a informaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (4) şi la art. 27 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice
 • OM 556/2006 privind marcajul specific aplicat echipamentelor electrice si electronice introduse pe piata dupa data de 31 decembrie 2006
 • OM 739/2017 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor
 • Directiva 2002/95/CE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice
 • Noutati legislative RoHS

Legislatia nationala RoHS

 • HG 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice
 • OM 1601/2013 pentru aprobarea listei cu aplicaţii care beneficiază de derogare de la restricţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice

Legislatia nationala privind relatia cu AFM

Alte acte normative relevante

 • Legea 211/2011 privind regimul deseurilor
 • Legea 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice
 • HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase
 • OUG 195/2005 privind protectia mediului
 • HG 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României
 • OM 1422/2016 pentru aprobarea Procedurii de înscriere la Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri a operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de valorificare a deşeurilor