Utile - Recolamp

1.Ghid manipulare deseuri

2.Procedura de inregistrare a producatorilor in registrul producatorilor de la ANPM

3.Informatii pentru instalatii de tratare

Legislatia in vigoare privind gestionarea DEEE-urilor (OUG 5/2015) prevede la art. 36 urmatoarele obligatii ale producatorilor de echipamente electrice si electronice:

  • “(1) Pentru a facilita pregătirea pentru reutilizare şi tratarea adecvată şi în condiţii de protecţie a mediului a DEEE, inclusiv întreţinerea, îmbunătăţirea, econdiţionarea şi reciclarea, producătorii sunt obligaţi să furnizeze în mod gratuit informaţiile referitoare la reutilizare şi tratare, pentru fiecare tip nou de EEE introdus pentru prima dată pe piaţa Uniunii Europene, în termen de un an de la introducerea pe piaţă a echipamentului.
  • (2) Aceste informaţii precizează, în măsura în care sunt necesare unităţilor specializate de reutilizare şi instalaţiilor de tratare şi de valorificare pentru a respecta dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, diferitele componente şi materiale ale EEE, precum şi localizarea substanţelor şi amestecurilor periculoase în aceste echipamente.
  • (3) Producătorii de EEE pun aceste informaţii la dispoziţia unităţilor specializate de reutilizare şi a instalaţiilor de tratare şi de valorificare sub forma unor manuale sau prin intermediul mijloacelor electronice, inclusiv dar fără a se limita la dispozitivele de stocare electronică a datelor sau serviciile online.
  •  Standard de calitate pentru tratarea surselor de lumina

4.Rata de colectare conform Directivei 2012/19/CE privind deseurile provenite din echipamente electrice si electronice

Conform OUG 5/2015, până la 31 decembrie 2015 rata de colectare era de 4 kg/locuitor/an (art.18) și incepând cu 1 ianuarie 2016 (art.17) rata de colectare este calculată ca raport procentual între masa totală a DEEE colectate în anul respectiv şi masa medie a cantităţii totale de EEE introduse pe piaţă în cei 3 ani precedenţi.

Rata de colectare anuală exprimată în %
Pentru anul 2016 > 40%
Pentru perioada 2017-2020 45%
Începând cu anul 2021 65%

5.Intrebari frecvente DEEE-uri

6.Intrebari frecvente RoHS