Etichetarea EEE în UE. Informațiile esențiale care te ajută să apreciezi calitatea produselor

Printre obiectivele Uniunii Europene, prevenirea schimbărilor climatice și asigurarea securității energetice ocupă un loc important, urmărindu-se reducerea consumului anual de energie al UE cu 20% până în 2020. Având în vedere faptul că se preconizează că energia totală consumată de produse va continua să crească pe termen lung, directivele europene urmăresc informarea consumatorului final asupra unor caracteristici relevante ale echipamentelor electrice și electronice (EEE).

Prin EEE ne referim la produse precum: sursele de iluminat (becuri tradiționale, neoane, becuri economice, LED-uri), aparate de uz casnic de mici dimensiuni (prăjitor de pâine, espressor de cafea), de mari dimensiuni (frigidere, congelatoare), echipamente de larg consum (radio, televizor) etc.

Etichetarea echipamentelor electrice și electronice

Standardele de etichetare energetică sunt considerate factori-cheie în politicile care sprijină obiectivele Uniunii Europene. Etichetele energetice sunt obligatorii pentru toate echipamentele vândute în UE și, în ultimul deceniu, o varietate de produse consumatoare de energie au intrat sub incidența reglementărilor europene în materie de etichetare energetică.

Utilizatorii finali au posibilitatea de a opta pentru produse mai eficiente cu ajutorul directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 2009 care standardizează informațiile oferite de producători, în special informațiile despre produs aflate pe etichetă, consumul de energie sau alte resurse esențiale în timpul utilizării.

Particularități ale etichetării EEE în UE

Format

Formatul și conținutul etichetei EEE trebuie să prezinte caracteristici uniforme utilizând litere de la A (clasa cea mai eficientă) la G (clasa cea mai puțin eficientă). Diviziunile clasificării corespund unor economii semnificative de energie și de costuri din punctul de vedere al utilizatorului final. Dacă progresului tehnologic determină această nevoie, se pot adăuga clasificării trei clase suplimentare: A+, A++ și A+++ pentru clasa cea mai eficientă. Numărul total de clase este limitat la șapte, cu excepția cazului în care mai există produse care se încadrează în mai multe clase.

Culori

Gama de culori este formată din cel mult șapte culori diferite, de la verde închis la roșu. Conform directivei, doar clasa cea mai ridicată este întotdeauna verde închis. Dacă sunt mai mult de șapte clase, doar culoarea roșie poate fi dublată.

Aceste clasificări pot fi revizuite atunci când o proporție însemnată de produse de pe piața internă ating cele mai ridicate două clase de eficiență energetică și atunci când pot fi obținute economii suplimentare prin diferențierea suplimentară a produselor.

Așadar, etichetarea corespunzătoare și furnizarea de informații exacte și comparabile ar trebui să ajute utilizatorul final în alegerea unor produse care consumă, direct sau indirect, mai puțină energie.